YM-V型灯具用メタハラ水中灯再販開始

230V2000W

基本発光色は白と緑です。

特注で青色等の制作も可能です。